Hình ảnh chibi đẹp, chibi cute, chibi anime

Bạn là fan của những hình ảnh chibi đẹp và muốn tải những hình ảnh chibi đẹp để làm avatar facebook, zalo, ảnh bìa, hình nền… Hôm nay Blog Nhất tiên Tửu xin chia sẻ với các bạn Top 999+ hình ảnh chibi đẹp đã được blog nhattientuu sưu tầm trên nhiều website nổi tiếng.

Hình ảnh chibi cute

Những hình ảnh chibi cute dưới đây đã được định dạng full HD theo đúng định dạng của điện thoại nên bạn chỉ cần tải về và sử dụng ngay không cần phải chỉnh sửa thêm nữa.

hinh-anh-chibi-cute (1)hinh-anh-chibi-cute (1)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (2)hinh-anh-chibi-cute (2)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (3)hinh-anh-chibi-cute (3)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (5)hinh-anh-chibi-cute (5)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (6)hinh-anh-chibi-cute (6)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (7)hinh-anh-chibi-cute (7)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (8)hinh-anh-chibi-cute (8)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (9)hinh-anh-chibi-cute (9)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (10)hinh-anh-chibi-cute (10)

Hình ảnh chibi cute

hinh-anh-chibi-cute (11)hinh-anh-chibi-cute (11)

Hình ảnh chibi cute

Hình ảnh chibi nam

Các nhân vật sẽ trở nên đẹp và đáng yêu hơn khi được biến hóa thành những nhân vật chibi do các nghệ sĩ, họa sĩ vẽ lại. Hãy chọn 1 hình ảnh chibi nam đẹp dưới đây để làm hình nền điện thoại ngay nào 🙂

hinh-anh-chibi-cute (4)hinh-anh-chibi-cute (4)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (1)hinh-anh-chibi-nam (1)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (2)hinh-anh-chibi-nam (2)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (3)hinh-anh-chibi-nam (3)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (4)hinh-anh-chibi-nam (4)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (5)hinh-anh-chibi-nam (5)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (6)hinh-anh-chibi-nam (6)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (7)hinh-anh-chibi-nam (7)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (8)hinh-anh-chibi-nam (8)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (9)hinh-anh-chibi-nam (9)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (10)hinh-anh-chibi-nam (10)

Hình ảnh chibi nam

hinh-anh-chibi-nam (11)hinh-anh-chibi-nam (11)

Hình ảnh chibi nam

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (1)hinh-anh-chibi-de-thuong (1)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (2)hinh-anh-chibi-de-thuong (2)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (3)hinh-anh-chibi-de-thuong (3)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (4)hinh-anh-chibi-de-thuong (4)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (5)hinh-anh-chibi-de-thuong (5)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (6)hinh-anh-chibi-de-thuong (6)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (7)hinh-anh-chibi-de-thuong (7)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (8)hinh-anh-chibi-de-thuong (8)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (9)hinh-anh-chibi-de-thuong (9)

Hình ảnh chibi dễ thương

hinh-anh-chibi-de-thuong (10)hinh-anh-chibi-de-thuong (10)

Hình ảnh chibi dễ thương

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (1)hinh-anh-chibi-buon (1)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (2)hinh-anh-chibi-buon (2)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (3)hinh-anh-chibi-buon (3)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (4)hinh-anh-chibi-buon (4)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (5)hinh-anh-chibi-buon (5)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (6)hinh-anh-chibi-buon (6)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (7)hinh-anh-chibi-buon (7)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (8)hinh-anh-chibi-buon (8)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (9)hinh-anh-chibi-buon (9)

Hình ảnh chibi buồn

hinh-anh-chibi-buon (10)hinh-anh-chibi-buon (10)

Hình ảnh chibi buồn

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (1)hinh-anh-chibi-dep (1)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (2)hinh-anh-chibi-dep (2)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (3)hinh-anh-chibi-dep (3)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (4)hinh-anh-chibi-dep (4)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (5)hinh-anh-chibi-dep (5)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (6)hinh-anh-chibi-dep (6)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (7)hinh-anh-chibi-dep (7)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (8)hinh-anh-chibi-dep (8)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (9)hinh-anh-chibi-dep (9)

Hình ảnh chibi đẹp

hinh-anh-chibi-dep (10)hinh-anh-chibi-dep (10)

Hình ảnh chibi đẹp

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (1)hinh-anh-chibi-bts (1)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (2)hinh-anh-chibi-bts (2)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (3)hinh-anh-chibi-bts (3)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (4)hinh-anh-chibi-bts (4)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (5)hinh-anh-chibi-bts (5)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (6)hinh-anh-chibi-bts (6)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (7)hinh-anh-chibi-bts (7)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (8)hinh-anh-chibi-bts (8)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (9)hinh-anh-chibi-bts (9)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (10)hinh-anh-chibi-bts (10)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (11)hinh-anh-chibi-bts (11)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (12)hinh-anh-chibi-bts (12)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (13)hinh-anh-chibi-bts (13)

Hình ảnh chibi bts

hinh-anh-chibi-bts (14)hinh-anh-chibi-bts (14)

Hình ảnh chibi bts

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (1)hinh-anh-chibi-khong-dau (1)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (2)hinh-anh-chibi-khong-dau (2)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (3)hinh-anh-chibi-khong-dau (3)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (4)hinh-anh-chibi-khong-dau (4)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (5)hinh-anh-chibi-khong-dau (5)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (6)hinh-anh-chibi-khong-dau (6)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (7)hinh-anh-chibi-khong-dau (7)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (8)hinh-anh-chibi-khong-dau (8)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (9)hinh-anh-chibi-khong-dau (9)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (10)hinh-anh-chibi-khong-dau (10)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (11)hinh-anh-chibi-khong-dau (11)

Hình ảnh chibi không đầu

hinh-anh-chibi-khong-dau (12)hinh-anh-chibi-khong-dau (12)

Hình ảnh chibi không đầu

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (1)hinh-anh-chibi-anime (1)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (1)hinh-anh-chibi-anime (1)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (2)hinh-anh-chibi-anime (2)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (3)hinh-anh-chibi-anime (3)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (4)hinh-anh-chibi-anime (4)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (5)hinh-anh-chibi-anime (5)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (6)hinh-anh-chibi-anime (6)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (7)hinh-anh-chibi-anime (7)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (8)hinh-anh-chibi-anime (8)

Hình ảnh chibi anime

hinh-anh-chibi-anime (9)hinh-anh-chibi-anime (9)

Hình ảnh chibi anime

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (1)hinh-anh-chibi-ghep-mat (1)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (2)hinh-anh-chibi-ghep-mat (2)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (3)hinh-anh-chibi-ghep-mat (3)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (4)hinh-anh-chibi-ghep-mat (4)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (5)hinh-anh-chibi-ghep-mat (5)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (6)hinh-anh-chibi-ghep-mat (6)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (7)hinh-anh-chibi-ghep-mat (7)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (8)hinh-anh-chibi-ghep-mat (8)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (9)hinh-anh-chibi-ghep-mat (9)

Hình ảnh chibi ghép mặt

hinh-anh-chibi-ghep-mat (10)hinh-anh-chibi-ghep-mat (10)

Hình ảnh chibi ghép mặt

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (1)hinh-anh-chibi-free-fire (1)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (2)hinh-anh-chibi-free-fire (2)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (3)hinh-anh-chibi-free-fire (3)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (4)hinh-anh-chibi-free-fire (4)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (5)hinh-anh-chibi-free-fire (5)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (6)hinh-anh-chibi-free-fire (6)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (7)hinh-anh-chibi-free-fire (7)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (8)hinh-anh-chibi-free-fire (8)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (9)hinh-anh-chibi-free-fire (9)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (10)hinh-anh-chibi-free-fire (10)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (11)hinh-anh-chibi-free-fire (11)

Hình ảnh chibi free fire

hinh-anh-chibi-free-fire (12)hinh-anh-chibi-free-fire (12)

Hình ảnh chibi free fire

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo

1-bach-duong-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao1-bach-duong-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (1 – Bạch Dương)

2-kim-nguu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao2-kim-nguu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (2 – Kim Ngưu)

3-song-tu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao3-song-tu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (3 – Song Tử)

4-cu-giai-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao4-cu-giai-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (4 – Cự Giải)

5-su-tu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao5-su-tu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (5 – Sư Tử)

6-xu-nu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao6-xu-nu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (6 – Xử nữ)

7-thien-binh-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao7-thien-binh-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (7 – Thiên bình)

8-bo cap-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao8-bo cap-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (8 – Bọ Cạp)

9-nhan-ma-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao9-nhan-ma-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (9 – Nhân Mã)

10-ma-ket-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao10-ma-ket-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (10 – Ma Kết)

11-bao-binh-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao11-bao-binh-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (11 – Bảo Bình)

12-song-ngu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao12-song-ngu-hinh-anh-chibi-12-cung-hoang-dao

Hình ảnh chibi 12 cung hoàng đạo (12 – Song Ngư)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (1)hinh-anh-chibi-lien-quan (1)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (2)hinh-anh-chibi-lien-quan (2)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (3)hinh-anh-chibi-lien-quan (3)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (4)hinh-anh-chibi-lien-quan (4)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (5)hinh-anh-chibi-lien-quan (5)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (6)hinh-anh-chibi-lien-quan (6)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (7)hinh-anh-chibi-lien-quan (7)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (8)hinh-anh-chibi-lien-quan (8)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (9)hinh-anh-chibi-lien-quan (9)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (10)hinh-anh-chibi-lien-quan (10)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (11)hinh-anh-chibi-lien-quan (11)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (12)hinh-anh-chibi-lien-quan (12)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (13)hinh-anh-chibi-lien-quan (13)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (14)hinh-anh-chibi-lien-quan (14)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (15)hinh-anh-chibi-lien-quan (15)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (16)hinh-anh-chibi-lien-quan (16)

Hình ảnh chibi liên quân

hinh-anh-chibi-lien-quan (17)hinh-anh-chibi-lien-quan (17)

Hình ảnh chibi liên quân

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (1)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (1)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (1)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (1)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (2)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (2)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (2)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (2)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (3)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (3)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (3)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (3)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (4)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (4)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (5)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (5)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (5)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (5)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (6)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (6)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (7)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (7)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (8)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (8)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (9)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (9)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (10)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (10)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (11)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (11)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (12)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (12)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (13)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (13)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (14)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (14)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (15)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (15)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (16)hinh-anh-chibi-lol-lien-minh-huyen-thoai (16)

Hình ảnh Chibi Lol Liên Minh Huyền Thoại

Trên đây là những hình ảnh chibi đẹp hy vọng bạn đã tìm được cho mình được 1 tấm hình ưng ý để làm avatar hoặc hình nền. Good Luck 🙂

>>> Xem thêm :  Hình ảnh hài hước nhất để comment Facebook

Các tìm kiếm liên quan đến ảnh chibi

  • Ảnh chibi buồn de thương
  • Hình ảnh chibi cute
  • Ảnh ChibiAnime
  • Hình ảnh chibi nam cute
  • Ảnh chibi cute boy
  • Ảnh chibi nam de thương
  • Hình chibi de thương đơn giản
  • hình ảnh anime, dễ thương chibi

Nguồn: Sưu tầm

Nguồn : nhattientuu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *